Zichtbare Wijkpolitie

Zichtbare Wijkpolitie

Vernieuwing van de wijkpolitie in Oostende naar wijkpolitie 2.0”

Wijk 2.0 het Oostendse plannen voor een moderne wijkpolitie. Als uitgangspunt werd Oostende opgedeeld in drie nieuwe politiewijken: Stene, Konterdam en Zandvoorde gaan samen verder als ‘Wijk Oost’, onder ‘Wijk West’ vallen Raversijde, Mariakerke en Westerkwartier en tot slot vormen het stadscentrum en de wijk Vuurtoren ‘Wijk Noord’.

Het opzet was een nauwer contact met de burger, maximale aanwezigheid van de wijkinspecteurs op het openbaar domein en betere bekendheid en bereikbaarheid. Op het eerste zicht een productiviteitsaanpassing die tot meer zichtbaarheid in de wijken moest lijden. Echter toont een BURGERRAADPLEGING in opdracht van onze burgerpartij een volledig andere waarneming bij de Oostendenaars.

“De inwoners zullen deze nieuwe manier van werken zeker appreciëren. Ook verbetert dit onze eigen politiewerking. Eén van de pijnpunten die onze wijkpolitiemensen doorheen de jaren merkten, was de toename van bureauwerk. Nochtans zijn zij de ogen en oren van de wijk, en moeten we veel meer de straat op. Deze wijkhervorming betekent op meerder vlakken een verbetering”, aldus de korpschef. (Bron: HLN)

PRO-Actief afd. Oostende stelde de vraag dan ook in verschillende groepen op de sociale media. Het stadsbestuur en de lokale politie Oostende hadden ons beloofd, na de herstructurering van de wijkpolitie zouden de wijkagenten zichtbaarder worden in onze wijken. De Oostendenaars konden aldus hun ondervindingen hieromtrent verduidelijken.

Onze burgerpartij was echter verbaast met de uitslag van de enquête en ging opzoek naar de reden voor deze meest negatieve uitslag. Liefst 64% van de bevraagden maakten duidelijke dat zij MINDER politie aanwezigheid in hun wijk registreren. 25% gaven aan dat er niets veranderd is. In zijn totaliteit zien wij aldus 89% bevraagden constateren een zekere ontevredenheid.

PRO-Actief afd. Oostende blijft niet bij de pakken zitten. Niet zelden worden onze verzoekschriften in het kader van burgerparticipatie als kritisch beschouwd. Net dit is de taak van een oppositiepartij als die wij ons zien. Ongeacht onze democratische controleplicht, gaan wij ook in de toekomst PRO-Actief aan de slag. Dit wil zeggen, wij willen samen met het stadsbestuur opzoek gaan naar mogelijke oplossingen.

Lees ons verzoekschrift: 15-03-2022-WIJKagent 2-0

You cannot copy content of this page