VUURWERK in OOSTENDE 2022-2023

VUURWERK in OOSTENDE 2022-2023

Het afsteken van vuurwerk is nooit toegelaten in Oostende, enkel mits toestemming van de burgemeester. Echter heel wat Oostendenaars houden zich daar niet aan. Als onafhankelijke burgerpartij in Oostenden betreuren wij deze houding. Het kan NOOIT de bedoeling zijn, dat wij evalueren in een verbod-partij. Echter moeten ook wij onze verantwoordelijkheid durven opnemen.

Tal van burgemeesters in Vlaanderen nemen omtrent het vuurwerk extra maatregelen. Dit gebeurd vooral om dat teveel mensen zich niet aan de regels willen houden. Daarom voert Mathias De Clercq burgemeester van Gent een nieuwe tijdelijke politieverordening in die het bezit van pyrotechnisch materiaal op het openbaar domein verbiedt tussen 18u ’s avonds en 6u ’s morgens. De maatregel gaat vandaag in en loopt tot 1 februari, nadien zullen we deze evalueren. Enige uitzondering is oudjaar. Tussen middernacht en 01u mag wel vuurwerk worden afgeschoten en dus bij hebben.

PRO-Actief Oostende vraagt aan de burgemeester Bart Tommelein het voorbeeld vanuit Gent te willen volgen. “Het kan heel wat misverstaande en zware verwondingen voorkomen. Als je zoals ikzelf reeds op de MUG en Reanimatiewagen gezeten hebt, en je tal van jonge mensen naar het spoed moest beregen deze de vingers verloren hebben of erger. Dan denk je plots  anders over vuurwerk”. Aldus Partijvoorzitter Wyffels Rene

Het zou een meest mooi gebaar zijn als voor iedereen de komende dagen een gezellig samenzijn kunnen waarmaken. De dieren behoren hier natuurlijk ook bij. Onze oproep is dan ook heel duidelijk. Geniet van het eindejaars vuurwerk dat de stad voor de Oostendenaars organiseert en steek niet zelf vuurwerk af.

 

VUURWER 2022-2023 bijkomende maatregelen ?

Laden ... Laden ...

 

HOME

You cannot copy content of this page