Veilig Oostende:

Veilig Oostende:

De criminaliteitscijfers in onze stad signaleren ons een niet onveiligere stad als Brussel of Antwerpen. En toch voelen zich Oostendenaars zich niet veilig. Het onveiligheidsgevoel groeit al maar meer. Dit was de laatste jaren vooral te wijten aan een groot tekort van agenten bij de lokale politie. Het huidige stadsbestuur heeft dan ook extra middelen vrijgemaakt om het tekort weg te werken. Echter stopt het niet bij het wegwerken van een personeelstekort. Investeren in een modern politiekorps, is investeren in de mensen en het materiaal. Mijn focus ligt hier heel duidelijk meer blauw op straat te krijgen. De lokale politie moet dus zichtbaarder worden in het straatbeeld.

You cannot copy content of this page