Uitbreiding ‘Undo-project’ noodzakelijk !

Uitbreiding ‘Undo-project’ noodzakelijk !

De stad Oostende wil minderjarige jongeren die een overtreding begaan strenger aanpakken bij sluikstorten, wildplassen of het negeren van bevelen van strandredders in de zomermaanden. Tot nu bleef door de stedelijke verordeningen dergelijk overtredingen meestal zonder gevolg. PRO-Actief afd. Oostende juicht het PRO-actieve karakter toe.

Maar wij zijn van overtuiging, dat wij het voorgestelde project breder moeten opstellen. “Wij mogen ons NIET laten verleiden, één bevolkingsgroet te viseren. Overlast, sluikstorten e.z.v. wordt ook door ander groeperingen gepleegd”. Met het project ‘Undo-project’ wil het stadsbestuur hier een mogelijke oplossing bieden. Elke minderjarige die een inbreuk op de stedelijke verordeningen pleegt, krijgt voortaan een bemiddelingsvoorstel toegestuurd.

“Het project is gericht op herstel en wil een pedagogisch effect teweegbrengen. De bemiddelaar zoekt samen met de minderjarige overtreder naar een gepaste alternatieve maatregel”. Aldus: schepen van Handhaving Maxim Donck in het HLN

Volgens het voorstel zou het kunnen gaan om volgen van een opleiding of vorming tot enkele uren meehelpen met de stadsdiensten. “Zo krijgen minderjarige overtreders de kans om inzicht te verwerven en verantwoordelijkheid op te nemen voor het gestelde gedrag”. Aldus: Maxim Donck

PRO-Actief Oostende vraagt de doelgroep beter en breder te willen opstellen. In dit kader vragen wij het stadsbestuur om gelijkaardig te willen optreden voor de vele daklozen in onze stad. Maar evenmin kunnen wij gelijkaardig optreden voor mensen deze leefloon krijgen. Het maakt namelijk helemaal GEEN zin, een GAS-boete te willen geven aan mensen die niet over de financiële middelen beschikken om deze te betalen.

Het is een GOED project, maar er is nog plaats voor verbetering…In dit kader willen wij nogmaals aandringen tot een alcoholverbod op speelpleinen in onze stad.

You cannot copy content of this page