Tijd voor grondige herstructurering!

Tijd voor grondige herstructurering!

PRO-Actief Oostende krijgt van minister Ben Weyts (N-VA) op de volledige lijn gelijk. Begin Februari 2022 kreeg onze burgerpartij een video overgemaakt van een 6-jarige jongen die ter afkoeling uit de klas werd gezet. Gelet op de buitentemperatuur en om de hartverscheurende beelden van het wenende jongetje gingen wij over tot een doelgerichte actie.

De video ging binnen de kortste tijd op de sociale media viraal. Heel wat jonge ouders waren zet als wijzelf verontwaardigt over de gebeurtenissen. Na een korte bevragen, bij vooral oud-leerlingen kregen wij  heel wat verontwaardigde berichten binnen. Hierdoor kwamen wij tot conclusie “structureel wanbeleid”.

Dergelijke gebeurtenissen raken mij midden in het hart. Het zijn de zwakste in onze samenleving, die plots door een wanbeleid slachtoffer worden. Dit is het beste voorbeeld waarom ik in de politiek ben gestapt. Maar natuurlijk hoort er ook bij, dat wij dergelijke zaken eerst moeten identificeren, vooraleer wij aan een verbetering kunnen werken”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

Het is GOED dat de bevoegde minister onze zorgen en vraag naar een onderzoek voor serieus heeft genomen. . “Hier moet echt een structurele verbetering komen, in het belang van leerlingen en personeel”, zegt minister Ben Weyts.

You cannot copy content of this page