Sluiting ondergrondse parking

Sluiting ondergrondse parking

De veiligheid van zowel de Oostendenaars als van de toeristen moet steeds prioriteit krijgen. In deze context zag ik mij gehouden, te moeten ingrijpen in de onveilige situatie van de ondergrondse parking op de Albert 1 Promenade.  De parking heeft 240 rotatieplaatsen en 80 boxen. De parking is eigendom van de firma Casteleyn en wordt uitgebaat door Indigo.

Sedert maanden is er een probleem met de brandveiligheid centrale, waardoor er reeds verschillen interventies van de brandweer plaats vonden.  Deze onnodige interventies beperken de capaciteiten van de brandweer op een minimum. Op het moment van de interventie zijn zij ter plaatse gebonden en kunnen niet worden ingezet op plaatsen waar het werkelijk nodig is.

  Bezorgde Oostendenaars maakten onze Burgerpartij attent op de problematiek. Bij het bestuderen van het dossier, viel ons onmiddellijke op dat de stad Oostende ven de problematiek reeds op de hoogte was. Sedert niet minder dan 11-maanden kregen de bevoegde schepen via E-mail kennis van de problemen. Ook de ombudsvrouw werd reeds ingeschakeld en verwees de dossiers naar de juiste diensten.

Toch bleef het stil in het stadhuis. In tegenstelling tot de herhaaldelijke geluidsoverlast voor de omwonende van de Albert 1 Promenade. Telkens als de brandveiligheidscentrale een valse brand detecteerde sprong de lucht-afzuiginstallatie aan met 115 db. De ondergrondse parking werd telkens automatische afgesloten voor de gebruikers. De melding werd uitgeroepen de ondergrondse parking te moeten verlaten.

Een toestand deze niet meer te verantwoorden is. Dit was de stelling van onze burgerpartij. “De stad Oostende moet de eigenaar en uitbater van de ondergrondse parking aan de Albert 1 Promenade op vingers tikken.” De brandveiligheid voor de omwonende en de gebruikers moet worden hersteld.

Hieromtrent lieten wij met onze burgerpartij het stadsbestuur weten. Indien niet onmiddellijk worden ingegrepen, wij naar de rechtbank voor kortgeding zullen stappen, en voor iedere dag waar het niet in orde is 5000,- dwangsom vragen. Plots werd de burgemeester Bart Tommelein wakker, en liet de ondergrondse parking sluiten tot de brandveiligheid is worden hersteld.

Lees ook ons VERZOEKSCHRIFT: 28-12-2021 OndergrParking

In de krant: Burgemeester laat ondergrondse parking Zeedijk sluiten

You cannot copy content of this page