PRO-Actief Oostende start PODCAST !

PRO-Actief Oostende start PODCAST !

Aan het begin van 2022 is het weer tijd om te kijken naar de trends in interne en externe communicatie. Of misschien kunnen we beter spreken over de aandachtspunten voor de komende legislatuur. Bij interne en externe communicatie zullen we  een evenwicht moeten creëren tussen oude waarden zoals stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid, en nieuwe ideeën zoals flexibiliteit en modern leiderschap. Net daarom zetten wij als onafhankelijke burgerpartij in op moderne middelen zoals een nieuwe PODCAST.

Juist nu is luisteren belangrijker dan ooit. Doordat we op verschillende locaties en tijdstippen werken is het extra belangrijk dat de mensen weten wat er speelt. Het koffieapparaat en het informele gesprek hebben hun positie verloren. Tijd om er vanuit communicatie expliciet aandacht aan te besteden. Online luistersessies zijn een goede vorm om te peilen hoe iedereen erbij zit. Ook als er geen grote beleidsverandering op komst is, is het goed dat iedereen weet wat er leeft onder de mensen.

Als eerste politiek partij kunnen burgers hun vragen indienen waarbij wij in de podcast een antwoord zullen geven. Het is voor ons ontzetten belangrijk dat wij weten wat er bij de mensen leeft, en waarop wij als burgerpartij een antwoord moeten vinden. Burgerparticipatie mag niet langer een “slogan” zijn, maar moet de nieuwe vorm van besturen worden.

You cannot copy content of this page