PRO-Actief met concreet voorstel !

PRO-Actief met concreet voorstel !

Sedert het begin van de discussie rondom de nieuwbouw van het dierenasiel, deden wij reeds enkele voorstellen. Onder meer de aanstelling van een bemiddelaar. Ook de deuren naar de buurgemeentes ter financiering werden door onze burgerpartij open gezet. De oplossing blijft maar op zich wachten. De bemiddelaar heeft tot heden maar één keer samen gezeten met het bestuur van het asiel. Ondertussen kost de bemiddelaar de oostendenaars verder geld. Op deze manier geraken wij er niet uit.

PRO-Actief Oostende wenst dan ook een voorstel te lanceren, waarover de oostendenaars moeten beslissen. Dit conform met onze politieke visie, waar de oostendenaars ook tijdens een volledige legislatuur inspraak moeten krijgen. Aldus: Burgerparticipatie 2.0 of Directe Democratie.

Onze Burgerpartij stelt voor, dat de stad Oostende de nieuwbouw voor het dierenasiel op zich neemt. Het Blauwe kruis huurt het gebouw voor een bespreekbare huurprijs voor een contractduur van min 30-jaar.

Op deze manier krijgen de oostendenaars meer transparantie en worden eigenaar van een dierenasiel. Een vertegenwoordiger van de stad krijgt één zetel in de raad van bestuur van het asiel, om de transparantie te garanderen. Oostende bewijst hiermee een dierenvriendelijk stad. Het gedoneerde blijft wat ons betreft bij het dierenasiel, omdat het garant staat, dat het dierenasiel over de hele duurtijd van het contract operationeel blijft. De huurprijs voor de stad Oostende en aldus de oostendenaars is hiermede verzekerd.

Wij vinden ons voorstel, een aanvaardbare oplossing. Een oplossing waar niemand zijn gezicht verliest, en de thuisloze dieren een oplossing te gemoed zien.

Ik vind het opmerkelijk dat het stadsbestuur naar de open vergadering hun kat stuurde. Je zou toch kunnen stellen, dat het stadsbestuur dierenvrienden zijn. Ook de schepen Silke Beirens (GROEN) van dierenwelzijn, had de vele aanwezigen te woord kunnen staan”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René


Nieuw dierenasiel moet er komen. Ik steun het voorstel van PRO-Actief Oostende ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page