PRO-Actief Oostende = ANDERS

PRO-Actief Oostende = ANDERS

Politieke partijen polariseren en het de stad loopt vast. Niet onze democratie is het probleem, maar politieke partijen die zich vastrijden in 18de eeuwse ideologische doctrines, met lei en griffel neergeschreven bij kaarslicht. Volksvertegenwoordigers worden monddood gemaakt en overgeleverd aan de omerta van de particratie.

De vrije meningsuiting en zelfs het onafhankelijk denken verdwijnen vanaf het moment dat politici als verkozene plaatsnemen in de gemeenteraad. Gebrainwasht door partijdoctrines laten ze hun maatschappelijke visie en stemgedrag  begrenzen door zich op te sluiten in de gevangenis van die particratie, waardoor ze hun politieke identiteit verliezen. Frans wetenschapsfilosoof Henri Poincaré beschreef het als volgt:

‘Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken’

Politieke partijen zijn de koningshuizen van de democratie die lakeien uitsturen om hun ordonnanties te papegaaien. De kiezer ziet zich niet meer vertegenwoordigd door zijn gekozen volksvertegenwoordiger maar door partijen die flipfloppend compromissen voor macht en portefeuille sluiten. Elk woord en mening wordt door politieke marketeers gewogen op een electorale weegschaal, en niet op basis van het maatschappelijk belang. Deze kiezersangst uit zich ook in de pamper van politieke correctheid die onze  stad verlamt door bepaalde debatten te mijden of te diaboliseren.

PRO-Actief = Onafhankelijke vrijdenkers

Het is daarom hoogtijd om de particratie uit te dagen. Hoogtijd om de macht van de politieke partijen in te perken en de democratie te ondersteunen met onafhankelijke meningen. Niet dat wij willen raken aan het grondwettelijk recht op vereniging, want het recht van ideologisch gelijkgezinden om zich te verenigingen in een politieke partij moet zonder twijfel gerespecteerd blijven. Maar we moeten vrijdenkers, die zich niét wensen te verenigen, gelijke kansen geven op deelname aan de besluitvorming; een gelijkheid die het huidig kiessysteem ons niet biedt.

Onze burgerpartij verenigt aldus de vrijdenkers in onze stad en in een politieke partijsysteem. Niet dat dit wensenwaard is, maar omdat wij om toch een krachtige stem te kunnen zijn voor de inwoners van onze stad. Net omdat de particratie moet worden weggewerkt, zijn ook binnen onze partijstructuren alle stemmingen geheim. Net dit iets andere systeem zorgt ervoor, dat wij steeds moeten werven voor een eensgezindheid. Het komt aldus de democratische geest weer dichter bij.

You cannot copy content of this page