Opvang voor vluchtelingen

Opvang voor vluchtelingen

Wij kennen inmiddels allemaal de vreselijke beelden uit de Oekraïne. Hieromtrent wensen wij van Pro-Actief Belgium afd. Oostende het stadsbestuur maar vooral onze raadsleden een signaal van solidariteit te willen uitzenden. Volgens onze burgerpartij blijkt één minuut stilte bij het begin van de gemeenteraad een perfect middel, om vanuit het stadhuis een gebaar van solidariteit te willen vertonen. Enerzijds is het belangrijk, dat wij solidariteit vertonen, maar evenwel is het een signaal van respect voor de vele slachtoffers. Zowat op de hele wereld worden de vluchtelingen vanuit de Oekraïne opgevangen.

Heel wat landen, steden en gemeentes tonen een hart voor de menselijkheid. Ook onze stad kan hierin een kleine bijdrage leveren. Met #HELPoekraïne heeft de Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) reeds een oproep gelanceerd voor Belgen die een plaatsje kunnen vrijmaken, en dus vluchtelingen willen opvangen. Het spreekt vanzelf, dat OOSTENDE hier evenwel in kan meehelpen. Het is een meest schitterende project voor de menselijkheid. Vanuit onze burgerpartij willen wij aldus de stad Oostende te sensibiliseren onze verantwoordelijkheid ook te willen opnemen. Met #oostendeHELPToekraïne kunnen wij samen onze menselijkheid en solidariteit de wereld insturen.

Hieromtrent richtte ik op 6 maart 2022 een VERZOEKSCHRIFT naar het stadsbestuur met de vraag ook sociale woningen die in afwachting van de sloop leegstaan ter beschikking te willen stellen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Het stadsbestuur Oostende was voor ons voorstel te vinden en realiseerde deze vraag.

Lees ook onze VERZOEKSCHRIFT : 06-02-2022-#HELPoekraïne
In de lokale pers: STAD OOSTENDE SLUIT OVEREENKOMST MET SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

You cannot copy content of this page