OPEN BRIEF Leopold Park

OPEN BRIEF Leopold Park

Geachte raadsleden,

U neemt het mij niet kwalijk als ik even uw tijd en aandacht vraag. Als voorzitter van een onafhankelijke burgerpartij neem ik dan even het woord over het achterlaten van het gebruikte openbaar domein na Winter in het Park.

De oude kiosk in het leopoldpark werd ten treure op zeer oneerbiedige manier achtergelaten.


Even een korte geschiedis. Kiosk, gelegen aan de noordzijde van het park, ingeplant op een soort verhard parkeiland. De kiosk wordt in 1885 aangekocht door het Oostends stadsbestuur bij een Frans bedrijf in Saint-Sauvez-les-Arraz. Hij wordt in het Leopoldpark geplaatst ter vervanging van de in 1876 uitgebrande eerste houten, met rieten dak afgedekte, kiosk daterend van 1862.

De kiosk werd op 16 juni 1885 ingehuldigd met een concert verzorgd door de harmonie Euterpe onder leiding van E. Pierkot, leraar aan de Oostendse muziekschool. Hij wordt in 1899 met planten omzoomd en van afboordingen voorzien waarvoor men afbraakmateriaal zou gebruikt hebben van de in 1899 gesloopte oude Koninklijke Stallingen in de Van Iseghemlaan.

De kiosk wordt in de loop der jaren veelvuldig gebruikt voor muziekoptredens in het kader van het jaarlijks muziekfestival. Thans minder in gebruik. Het dak wellicht vernieuwd bij herstel na de Tweede Wereldoorlog. Restauratie in de jaren 1997-1999.

Is thans de oudst bewaarde kiosk in de stad Oostende. Een tweede kiosk die bewaard bleef is deze op het Wapenplein te Oostende, daterend van 1895 en gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Theobald Van Hille.

Winter in het park is een schitterend evenement, wat ook onze burgerpartij toejuicht kreeg aldus de toelating dit even schitterende park met een respectabele historiek te mogen gebruiken. Echter laat U mij toe, dan ook de organisator van dit evenement even tot de orde te roepen. Wij betreuren, dat de organisator weinig of zelf geen respect toont voor dit geschiedkundig openbaar beschemd domein en nog minder voor groendienst.

De meegeleverde foto’s tonen duidelijk en zonder enige twijfel de respectloosheid.  De kiosk met een volwaardige geschiedenis werd beschadigd achtergelaten. Nagels en vijzen versieren de bodem van dekiosk, alsook glasscherven, die daar weliswaar achter gelaten werden. De tegels van de vloer, werden beschadigd en er werd geen moeite tot herstelling gedaan. De omranding van de kiosk kan momenteel geen plaats meer geven voor de bloemen die het kiosk zouden moeten omringen. Deze is gevuld met sigarettenpeukjes zodat er geen plant meer kan overleven.  Bloembakken werden plots asbakken.

PRO-Actief Oostende vraagt in deze context aan het stadsbestuur de organisator van Winter in het Park tot zijn verantwoordelijkheid te roepen. De site op een redelijke en aanvaarbare manier naar gebruik achter te willen laten. De beschadigingen te willen herstellen, zonder dat de Oostendse belastingbetalers er voor moeten opdraaien. De vervuiling door nagels en vijzen, alsook glas en andere restanten te willen verwijderen, zodat gevaar vermeden kan worden op verwondingen. De sigarettenpeukjes te willen verwijderen, zodat de bloemen een kans tot overleven krijgen. Maar vooral dat de uitbater tot eerherstel voor deze geschiedenisrijke site worden gedwongen.

Met de meeste hoogachting

Wyffels René F. B.

HOME

You cannot copy content of this page