OOSTENDE maken wij SAMEN !

OOSTENDE maken wij SAMEN !

Onze burgerpartij wil de Oostendenaars aansporen tot meer burgerparticipatie. Dit doen wij als eerste partij online op onze website www.PRO-Actief.net/Oostende. Het bestuur heeft ervoor gekozen, om bij elk verbeteringsvoorstel de Oostendenaars de kans te willen geven om het project te steunen. Hiervoor zullen wij onder elk voorstel een POLL plaatsen waar de mensen hun stem anoniem kunnen uitbrengen.

Op onze website hebben reeds tal van Oostendenaars gebruik gemaakt van deze participatie 2.0. Wij hopen met deze beslissing, dat andere partijen in Oostende ons voorbeeld volgen. Dit zou los van de politieke strekking een meerwaarde vormen voor de Oostendenaars. Ook gaan wij toekomstig over tot een service die de Oostendenaars bij problemen met de stadsdiensten ondersteunen. Wij nemen hiervoor de tijd, om enerzijds te willen luisteren naar de problemen wat al een opluchting kan zijn, maar wij willen ook voor de mensen naar een oplossing streven.

Onze burgerpartij is sedert de verkiezingen de enige scheurpartij die de verkiezingen van 2018 heeft overleefd. Wij hebben nooit stilgezeten en nemen onze rol als oppositie in Oostende serieus. Wij zijn vooral dankbaar, dat het stadsbestuur tal van verbeteringsvoorstellen die wij hadden ingediend reeds heeft uitgevoerd. Soms in een ander kleurtje of jasje, maar in de basis wel onze voorstellen.

Het realiseren van onze voorstellen gebeurde niet omdat wij een goede band hebben met dit stadsbestuur, maar louter omdat onze voorstellen goed onderbouwd waren. De burgemeester had in het begin van zijn legislatuur de belofte gegeven te willen luisteren naar de voorstellen als deze goed zijn onderbouwd. Hij heeft zijn woord aldus niet gebroken”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

Samen met U, maken wij het verschil…

PRO-actief betekent: ‘vooruitziend, anticiperend op verwachte ontwikkelingen’. Een PRO-actief beleid wil de problemen vóór zijn, waarvoor wij ten allertijden de burgers willen raadplegen. De burgers zijn aldus de kompas voor een meer participerend beleid. 

Als burgerpartij maken wij het verschil, door te willen luisteren naar de mensen. Wij willen de burgers het stuur in eigen handen geven, en aldus weg van een systeem waar de elite van onze stad van mening is ons te moeten besturen. Dit systeem heeft in het verleden duidelijk gefaald, en dus is het tijd voor een nieuwe strategie.

Oude wijn in nieuwe vaten.

Bart Tommelien burgemeester van Oostende denkt na om naar de kiezers te willen stappen in 2024 met een stadslijst. De politieke frontvorming is het resultaat van de nieuwe kieswetgeving, maar valt ook onmogelijk los te zien van de existentiële crisis waarin de klassieke partijen verkeren. Het is een gebaar van onzekerheid die duidelijk voelbaar is. De Oostendenaars lopen aldus gevaar op de stadslijst van Bart Tommelien reeds gekende namen terug te vinden.

Als postjes de drijfkracht zijn.

Hendrik Wallijn (Oostende Koningin) en Georges Casteur (Recht door Zee) zijn het over weinig zaken eens. Ze bekijken de politiek op geheel andere wijze, maar allebei willen ze op hun eigen manier wel een oppositierol opnemen. “We zullen nu verder timmeren aan onze lijst op een positieve manier.” Verklaarden de twee kopstukken van de scheurpartijen 25-02-19 in Het Laatste Nieuws. Echter bleef het deze legislatuur ontzettend stil in de twee kampen. Als het om de verdeling van de postjes gaat, zullen wij ze plots weer zien verschijnen?  

Kan U zich in onze visie terugvinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page