Ontharding effectief ?

Ontharding effectief ?

Voor Pro-Actief mag de discussie niet langer gaan over “verharding” en “ontharding” van onze gronden. De discussie moet integendeel intelligent gebeuren, hoe zorgen we ervoor dat regenwater de grond indringt om zo ook het grondwaterpeil in stand te houden.

Verharding is daarom GEEN synoniem voor niet water doorlatend. Het evenwicht zoeken blijft de uitdaging want wanneer de grond verzadigd is, komt daar weer het gevaar van overstroming om de hoek loeren. Wat baat het beton te verbieden op een kleilaag die geen druppel water doorlaat ? Afwatering blijft ook belangrijk, de diameter van de afvoerbuizen cruciaal naar het vermijden van overstroming. Beken en open regenwatersloten inplannen in de nieuwe wijken vervullen hun rol uitstekend, dit werd ook reeds bewezen in onze stad. Een meerwaarde naar de natuur met een belangrijke functie. Veel te vaak zien we verkaveling op verkaveling aansluiten op een bestaand veel te klein rioleringsnet waardoor pas aangelegde wijken al meteen wateroverlast melden.

Na onderzoek blijkt dan niet de “verharde” voortuin de boosdoener (waarop momenteel jacht gemaakt wordt) maar wel het rioleringsysteem die te klein is, in samenstelling met een ondoordringbare grondlaag. Ondertussen moet het debat op een andere manier gevoerd worden.

Verharden van uw voortuin of oprit is niet langer gelijk aan het verhinderen van waterindringing in de grond. De nieuwe technieken, de nieuwe samenstelling in beton en andere steensamenstellingen maken het mogelijk om toch te zorgen voor een evenwicht.  Kiezel, grind, dolomiet zijn ook slechts voorbeelden van “verharden” terwijl het perfect water in de grond toelaat.

Pro-Actief is voorstander dat je als eigenaar zelf kan bepalen hoe je je grond invult, naar estetiek van de woning, naar gebruiksgemak en onderhoud.  De technieken zijn er, men moet ze enkel willen zien en gebruiken.

Pro-Actief wilt dus duidelijk een ander debat.  We spreken niet meer over harde of zachte gronden maar van waterdoorlatende gronden, ook al is deze grond op zich precies een betonnen plaat maar die beter water doorlaat dan een groene grasstrook op klei die in de zomer dermate hard is dat geen druppel water er door komt. Gezond verstand met kennis van zaken lijkt ons belangrijker dan de ambtenaar op de fiets die meteen, met onkunde in de materie, enkel op zicht, de stadskassa doet rinkelen.

Pro-Actief kiest resoluut de kaart van de vele eigenaars in onze Stad naar de beste oplossing en betreurt dat de stad Oostende alle verantwoordelijkheid tracht door te schuiven zonder zelf het goede voorbeeld te tonen. (Zie her-aanleg van het nieuwe stationsplein waar geen sprietje gras groeit en geen druppel water door kan.)

You cannot copy content of this page