Ondergronds parking Albert I-Promenade (RONDE II)

Ondergronds parking Albert I-Promenade (RONDE II)

Begin dit jaar lieten wij de stad Oostende de eigenaar en uitbater van de ondergrondse parking aan de Albert 1 Promenade op vingers tikken inzake de brandveiligheid. De brandveiligheid voor zowel de gebruikers als ook de omwonende was in gevaar.  De Brandweer Oostende voerde op vrijdag 11 en maandag 14 februari plaatsbezoeken uit, waarbij ons bezwaar bevestigd werd.

Op 16 januari 2022 besliste burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de onmiddellijke sluiting van de ondergrondse parking Albert I-Promenade. Sedert de heropening van de ondergrondse parking, gaat de miserie voor de omwonden klakkeloos verder. Het waren vooral de mondige bewoners die nabij de ondergrondse parking onze burgerpartij en het stadsbestuur attent maakten.

PRO-Actief Oostende pikte de bezorgdheden op, vorderde met ingang van ons schrijven onmiddellijk maatregelen. “Burgemeester Bart Tommeleien (Open VLD) was alvast niet happig op de kritiek, en pas na een formele dreiging naar de rechtbank te willen stappen om een dwangsom van 5000,-€ per teweeg handeling kwam er schot in de zaak”.  

Nu zien wij dat onze burgerpartij de strijd blijkbaar nog niet gewonnen heeft, en wij stappen samen met de buurtbewoners zij aan zij in de tweede ronde. De geluidshinder van het ventilatiesysteem is voor de omwonende  onaanvaardbaar. “De mensen worden er ziek van, en hiervoor zou de onze burgervader eigenlijk wel aandacht moeten hebben. Maar dit is dus niet het geval”.

Nadat er formeel klachten werden ingediend via het veelbelovende O-punt van de stad Oostende, kregen de omwonenden van de stad Oostende als antwoord: “Van geluidsoverlast kan hier niet gesproken worden”. Nochtans het ventilatiesysteem voor 80-100 decibel geluidshinder zorgt. In vergelijking de sirene van de politie of ambulance worden gemeten met 115 db op één meter afstand.

PRO-Actief Oostende zal de buurtbewoners geenszins alleen laten bij de strijd naar het recht op nachtrust. Hieromtrent zullen wij een officiële geluidsmeting laten uitvoeren en de stad formeel in gebreken stellen. Bij niet naleven van onze vordering, met de bewoners naar de rechtbank stappen. Wij zullen in kortgedding een dwangsom van 15.000 euro voor iedere verstoring van de nachtrust door het ventilatiesysteem vragen. De stad kan zijn verantwoordelijkheid hierin onmogelijk verder ontlopen. 

Stadsbestuur moet een oplossing vinden ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page