OLIBOX inzamelcontainer uitbreiden

OLIBOX inzamelcontainer uitbreiden

Met PRO-Actief Oostende vernemen wij van de Oostendenaars, een tekort aan OLI-boxen in Oostende. De OLIBOX is een gratis inzamelcontainer om het recyclagepotentieel van gebruikte frituuroliën te verhogen.

De stad Oostende vermeld op hun website: “Voor de verwerking van frituurolie kun je terecht bij het Containerpark of breng het binnen in één van de volgende Oliobox inzamelpunten.” Op de website van (www.oliobox.be) zien wij echter, dat er een tekort is aan inzamelcontainers. Niet iedereen kan makkelijk tot bij het containerpark raken.

Op de kaart van (www.oliobox.be) is duidelijk zichtbaar, dat vooral voor de bewoners van het centrum geen mogelijkheden bestaan inzamelen om het recyclagepotentieel van gebruikte frituuroliën te gebruiken. De weg naar het containerpark blijkt een te grote struikelblok, waardoor recyclagepotentieel doorbroken wordt. Frituuroliën raken hierdoor niet zelden op plaatsen terecht te komen die er niet voor zijn voorzien. (zie bijlage)

PRO-Actief Oostende ziet hier verbeteringsmogelijkheden, door het plaatsen van inzamelcontainer met name OLI-Boxen verdeeld over het grondgebied van de stad Oostende. De toegankelijkheid is hierbij van essentieel belang. Zodat ook de inwoners van onze stad de inzamelcontainers goed kunnen bereiken.

Volgens een burgerraadpleging op de sociale media waren 88% van de bevraagden voorstander voor het uitbreiden van OLIBOXen aldus  gratis inzamelcontainers op het grondgebied van de Stad Oostende. Hieromtrent voelden wij ons genoodzaakt over te gaan tot het indienen van een verzoekschrift.


OLIBOX inzamelcontainer uitbreiden ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page