Personeelstekort bij OCMW-Oostende

Personeelstekort bij OCMW-Oostende

Personeelstekort bij OCMW Oostende brengt werking in gevaar. Sedert de Oekraïne oorlog neemt Oostende zoals federaal beslist een tal van vluchtelingen op in Oostende. Hierop mogen wij als Oostendenaars best wel trots zijn. En toch brengt het problemen met zich mee. Het personeelstekort en de hoge weerdruk voor het personeel van het OCMW-Oostende betstaat niet eerst sedert gisteren. Gemiddelde dossiers voor een maatschappelijke werker in Oostende is dus 60. In Brugge zijn dit er maar per maatschappelijke medewerker 30. De medewerkers van het OCMW – Oostende moeten aldus 50% meer werk leveren als in andere steden of gemeentes.

Het re-activeren van gepensioneerde medewerkers kan dan ook maar een klein hulpmiddel zijn. Met een emmertje waarmee je tracht het water uit de boot te scheppen. Echter wordt vergeten het lekgeslagen bootje weer dicht te krijgen. In de praktijk is het re-actieveren van gepensioneerde medewerkers voor 3 halve dagen, dan ook maar een druppel op een hete steen.

Uiteraard zijn het moeilijke tijden. En wij moeten de uitdraging durven aangaan. Echter mag de enorme werkdruk er niet voor zorgen dat het bestaande cliënteel van het OCMW-Oostende plots het slachtoffer dreigen te worden van een wanbeleid. “Als wij van het personeel een hogere werkdruk opeisen, moeten onze raadsleden ook de verantwoordelijkheid voor deze onaanvaardbare situatie duren opnemen. Ik kan mij van de indruk niet meer ontzeggen, dat raadsleden hun tijd verspillen en met geen oplossingen naar voor komen. Dit is zeer TRIEST!

Op vandaag zien wij meer dat de bestaande cliënten achteruit gestoken worden, omdat de bijkomende dossiers van de opgevangen oorlogsvluchtelingen niet meer haalbaar blijkt. Het stadsbestuur kondigt steeds aan, om transparant te willen besturen. Maar het zijn zij die wel deze onhoudbare toestand in de doofpot houden. Onze burgerpartij doet hieraan niet mee.

Wij vragen aan het stadsbestuur een plan “B” te willen activeren. De cliënten van het OCMW-Oostende mogen geenszins het slachtoffer worden van een planloos beleid. Het gaat vooral om mensen die het reeds bijzonders moeilijk hebben en aldus tot een zeer kwetsbare groep toebehoren. Deze hebben het recht op best-mogelijke opvolging. Op vandaag zien wij dat dit NIET meer mogelijk is. Wij vorderen aldus meer transparantie en een openbaar debat. Wij dreigen evenmin ons bestaande personeel te verliezen. Deze werkdruk is onmenselijk en werkt contraproductief.

You cannot copy content of this page