Multiculturele samenleving

Multiculturele samenleving

Streven naar een betere wereld met een functionerende multiculturele samenleving zou één van de fundamentele doelstellingen moeten zijn van elke politieke partij of beleidscoalitie. In uitbreiding: van elke organisatie in het maatschappelijke veld. Dit klinkt als een utopische doelstelling. Toch is het belangrijk om ideaalbeelden naar voor te schuiven, als de verre horizon die men ooit wil bereiken.

De multiculturele samenleving is immers een feit. “Of we het willen of niet, we zijn al een multiculturele samenleving geworden. Geen zinnig mens kan dit nog weerleggen. Het multicultureel “samen leven” echter, staat onder zware druk. Zowat dagelijks komt de problematiek wel ergens ter sprake. Het raakt dan ook de samenleving in al zijn facetten.

Het menselijke vermogen is echter niet in staat om het totaalconcept “multiculturele samenleving” te vatten. Toch pleiten veel politieke en maatschappelijke discours voor totaalplannen. Tegelijk toont de praktijk dat deze totaalplannen slechts elementaire delen van het maatschappelijk bestel beroeren.

Een “Marshallplan voor het onderwijs bijvoorbeeld, is bewonderenswaardig, doch niet bevattelijk voor wie ermee geconfronteerd wordt. De allochtone gemeenschap reageert dan ook meewarig. De eis om maatregelen is groot, doch beginnen aan de basis is de boodschap, met een goed doordacht stappenplan, dat niet gehypothekeerd wordt door te strakke tijdslijnen en begint met het aanpakken van de fundamentele problemen aan de basis.

Om deze opdracht tot een goed resultaat te brengen zal het politieke forum zich moeten bezinnen over de betekenis van langetermijnpolitiek. De problemen van de multiculturele samenleving kunnen slechts opgelost worden indien men handelt in functie van de toekomstige generaties. Dit overstijgt het electorale kortetermijndenken.

Kortom gaat het om RENCHTEN & PLICHTEN. Onze Burgerpartij wil deze op een meest PRO-Actieve manier aanpakken. Hiervoor zijn heel wat gesprekken nodig. Wij schuwen deze uitdaging niet, waarbij de focus steeds op de RECHTEN & PLICHTEN blijven bestaan.

You cannot copy content of this page