Multiculturele samenleving:

Multiculturele samenleving:

Een multiculturele samenleven maakt ons leven en onze stad kleurrijker. Hiervoor moeten wij ons focussen op de mens en niet de afkomst. Uiteraard blijft het een grote uitdaging, mensen uit een andere cultuur aan onze manier van leven te wennen. Vrijheden zijn immers niet overal vanzelfsprekend. Aan deze vrijheid zijn immers voorwaarden gekoppeld. Voor mij gaat het hier aldus om RECHTEN & PLICHTEN.

You cannot copy content of this page