Mensen met een beperking volwaardige kansen geven.

Mensen met een beperking volwaardige kansen geven.

De stad Oostende heeft in het verleden reeds tal van inspanningen geleverd voor mensen met een beperking. Echter bleef het tot onze verontwaardiging bij de toegankelijkheid in onze stad. Onze burgerpartij vraagt het stadsbestuur eindelijk werk te willen maken, voor een volwaardige intigratie. Dit wil voor ons dan ook zeggen, dat mensen met een beperking ook toegang moeten krijgen tot werkgelegenheid bij de stadsdiensten.

Uiteraard is dit geen makkelijke oefening. De beperking van deze mensen staat soms in strijd met de mogelijkheden. Hier moeten wij als stad naar alternatieve mogelijkheid zoeken. PRO-Actief Oostende zal hieromtrent zijn visie en plannen aan het stadsbestuur overmaken.

In de realitiet wordt een aanstelling bij de stad Oostende beslist door het college van burgemeester en schepenen. Nadat de kandidaat er een ingangsexamen is geslaagd. De mogelijke kandidaten worden door de personeelsdienst gebundeld en aan het college overgemaakt. Echter zijn deze dossiers niet altijd compleet. Zo hebben wij in het verleden reeds moeten constateren, dat er geen verwijs is naar een mogelijke beperking.

Wij vragen de burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), deze is bevoegd voor personeelszaken de procedure voor de bundeling van de dossiers te willen aanpassen. Een college kan onmogelijk een juiste kandidaat verkiezen, als deze niet over “alle” informaties beschikken. Met het oog op de begroting van de stad, kan het aanstellen van mensen met een beperking tevens voordelen meebrengen.

Vlaanderen steunt de aanstelling van mensen met een beperking. Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Het loonkostenvoordeel geeft een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 2.000 per maand voor de duur van drie jaar.

De personeelsafdeling verdedigt deze maatregel, al zijnde nodig om iedereen gelijke kansen te willen geven. “Absurd, mensen met een beperking hebben geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Wie dit nog niet begrepen heeft, blijkt een beetje wereldvreemd”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

Onze burgerpartij wil naar de toekomst toe, deze mensen een volwaardige kans geven. De stad Oostende kan hierin een voorbeeldrol innemen. Een beetje minder met de populisme vlag zwaaien, en een klein beetje meer daden. Aldus: minder BLA BLA, en meer BOEM BOEM om het in het Oostends te zeggen.

Wij vragen het aan de Oostendenaars: 

Stad Oostende moet mensen met een beperking volwaardige kansen geven ?

Laden ... Laden ...

HOME

LIKE & Share

You cannot copy content of this page