Klacht naar Agentschap Binnenlands Bestuur!

Klacht naar Agentschap Binnenlands Bestuur!

Pro-Actief België afd. Oostende dient een klacht in bij het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur  over de fietszone in de stad. Vooral gaat het om de N34, het stuk kustweg met naam “Koningsstraat”, vanaf de Koninginnelaan ter hoogte van het zwembad, tot aan de kruising met de N334 kruispunt Van Iseghemlaan een fietsstraat geworden is en waarvoor het gewest bevoegd is.  “Bevoegdheden moeten worden gerespecteerd” Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

Onze burgerpartij wenst te benadrukken dat ze absoluut voor een autoluwe en fiets veilige stad is maar dat voordat men met getoeter en vlaggen en wimpels een fietszone opent, ook de inrichting van de straten verkeersveilig en reglementair moet zijn.

Naar aanleiding van een filmpje die op facebook circuleerde waarbij een fietser door een De Lijn bus, op onverantwoorde wijze werd voorbijgestoken, zagen wij als Pro Actief meteen in dat dit voor een fietser precies een onveilige situatie was.   Blijkt na contact met De Lijn dat ook deze partij niet in de plannen van de stad werd betrokken en ook de buschauffeurs niet op de hoogte waren van de verkeerswijziging.

PRO-Actief afd. Oostende is overtuigd, naar aanleiding van andere steden die reeds fietssteden in wording zijn, dat het hoofddoel blijft om fietsers een veilige plaats te geven op de baan.  Niet door lukkraak alle straten in fietsstraten te hervormen. Wij  betreurd ten zeerste dat het opmaken van een mobiliteitsplan waarbij de fietser centraal staat niet in samenwerking gebeurd is met de fietsbond die door de jaren al heel wat expertise opdeed. Op tal van plaatsen in onze stad werd het precies onveiliger voor de fietser.  Je plaats opeisen in bv de Van Iseghemlaan kan dodelijk zijn.

Het maken tot fietsstraat van een belangrijke gewestweg, de N34 die bussen en taxi’s gebruiken, die ook de dagelijks honderden leveranciers en technische beroepen gebruiken voor een vlotte doorgaan lijkt ons geen goed idee om er fietsers totale voorrang te geven en de vraag werd gesteld aan het Vlaams gewest of hier ook toelating voor werd gegeven. Wij zijn overtuigd dat op z’n belangrijke baan de fietsers van de andere weggebruikers moeten gescheiden worden om het allerhoogste veiligheid te bieden.

PRO-Actief afd. Oostende vraagt transparantie en wil meewerken aan een super veilig fietsvriendelijke stad.  Een stad met een duidelijke toekomstvisie, met een correct beleid waarbij de fietser steeds een belangrijkere rol speelt in het verkeer met respect voor andere weggebruikers, ook de voetgangers.

LEES onze klacht: 10-06-2022-Klacht-fietssrtaat-Oostende

You cannot copy content of this page