GEREALISEERD

Our Portfolio

Recent Projects

Vurige maandag afgeschaft !

Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk: barium, antimoon en strontium, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Koper, bij hoge concentraties giftig is.

Sluiting ondergrondse parking

De parking moet veilig zijn voor de omwonende en gebruikers. De stad Oostende moet de eigenaar vingers tikken. Veiligheid moet prioritaire zijn.

Bemiddelaar voor dierenasiel

Omdat het dossier muurvast blijkt, heb ik op 3 november 2021 een verzoekschrift aan het stadsbestuur gericht met de vraag een bemiddelaar te willen aanstellen.

Opvang voor vluchtelingen

Sociale woningen deze in afwachting tot de sloop leegstaan moeten ter beschikking gesteld worden voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Menselijk blijven.

Politiepost op strand

Ons initiatie "Safe Beach" - draagt zijn vruchten. De politiepost is meer, het is een reddingspost die leven zal redden. Wij zijn ontzetten trots, wat wij hebben bereikt.

MELDPUNT Oostende

MELDPUNT Oostende is GEEN kliklijn, maar geeft de Oostendenaars de mogelijkheid, een melding te kunnen maken deze door onze Burgerpartij worden opgevolgd...

BodyCams bij lokale Politie

Als enige politiek partij hadden wij de aankoop van BodyCams in ons verkiezingsprogramma staan. Nu zien wij ze ook bij onze politiemensen op straat.

Huwen op op strand

Trots dat het stadsbestuur ons voorstellen heeft uitgevoerd. Nu is het eindelijk mogelijk met zicht op de zee, aldus op de meest romantische plaats in onze stad te huwen.

Een echte Burgerpartij

Onze Burgerpartij is na de verkiezingen van 2018 fors gegroeid. Inmiddels hebben wij aldus alle voorwaarden voor een volwaardige politiek Burgerpartij nageleefd...

You cannot copy content of this page