Gender WC – RODE kaart voor Oostende !

Gender WC – RODE kaart voor Oostende !

Voor onze burgerpartij is een tekort aan Gender Neutrale WC’s en of een tekort aan rolstoeltoegankelijke WC’s. Maar evenmin het ontbreken van Baby Changing station in een toeristenstad onaanvaardbaar. Oostende wil tevens een regenboogstad zijn, waar iedereen in onze stad aan zee zichzelf mag zijn. Dit trekt uiteraard heel wat nieuwe Oostendenaars aan, deze tot de groepering behoren die evenmin nieuwe behoeftes en aanpassingen vragen.

Bijna ieder gemeenteraad, vernemen wij met zoveel mooie woorden van de bevoegde schepen, dat er inspanningen worden geleverd. Maar bij nader inzien, blijft het maar bij de mooie woorden. PRO-Actief Oostende is zich ervan bewust, dat onze stad in grote financiële problemen zit. Een schuldenlast van bijna 204 miljoen Euro laat het niet meer toe, om nodige investering te doen. Ongeacht deze grote schuldenlast, moet het stadsbestuur opzoek gaan naar oplossingen.

Oostende is een toeristenstad, waarbij wij niet zelden meer dan 200.000 toeristen in onze stad mogen verwelkomen. Deze meest groet aantal bezoekers vraagt dan ook de nodige inspanningen olm te voldoen aan de noden van de mensen. Wij verwijzen hier naar het bestuursakkoord van de verkiezingscoalitie deze toegankelijkheid op de vlag schreef. Echter constateren wij, met enige verontwaardiging dat het vooral bleef bij het zwaaien van de vlag.

Onze stad kende reeds TOP dagen gelet op het schitterend zomerweer, echter bleven de openbare WC’s op de promenade gesloten!  Voor een tekort aan Gender Neutrale WC’s en of een tekort aan rolstoeltoegankelijke WC’s. Maar evenmin het ontbreken van Baby Changing station in Oostende tonen wij de  “RODE KAART” aan het stadsbestuur. Tijd voor verandering, tijd voor aanpassingen.

Wij vragen het aan de Oostendenaars !

Stad Oostende moet investeren in Gender Neutrale WC’s meer rolstoeltoegankelijke WC’s en Baby Changing station ?

Laden ... Laden ...

HOME

LIKE & Share

You cannot copy content of this page