Fietsstraten: Rode loper of rode zone voor fietsers ?

Fietsstraten: Rode loper of rode zone voor fietsers ?

Fietsstraten NIET voor iedere straat geschikt. Dit is de analyse die wij van PRO-Actief Oostende maken na de aanleg van verschillende fietsstraten in onze stad. De fietszone in Oostende blijkt voor ons dan ook meer een RODE-zone met het oog op verkeersveiligheid. Onze burgerpartij kan zich niet vinden in de manier van ontwikkeling. Maar wij zijn absoluut voor het ontwikkelen van een fietsstad aan zee.

Foto openenHet stadsbestuur maakt immers de verkeersveiligheid vast aan cijfers en niet meer aan waarneming. Dit wil concreet zeggen, dat voor het stadsbestuur de fietsstraten veilig zijn, tot de cijfers van verkeersongevallen in deze zone het tegendeel aantonen. Dit is geen pro-actief besturen, maar besturen met een verhoogt risico op dramatische verkeersongevallen te laste van de vele fietsers.

Wat bepaalt het succes van een fietsstraat of fietszone

Stap 1 – De fietsstraat of fietszone moet goed samenvallen met het fietsnetwerk. Het is een route of bestemming voor het fietsverkeer én men kan er vlot doorfietsen. Een ondergrens van 500 fietsers is aanbevolen, met de voorwaarde dat er niet meer auto- dan fietsverkeer geteld wordt.

Stap 2 – In de fietsstraat of fietszone is er maar beperkt gemotoriseerd verkeer (zowel auto’s, vrachtwagens, bussen als landbouwverkeer). Ook mag er maar weinig hinder zijn van parkeerplaatsen of los- en laadzones. Ook een straat met veel overstekende voetgangers is minder geschikt als fietsstraat. Een bovengrens van maximaal 1000 gemotoriseerde voertuigen is wenselijk.

Stap 3 – De inrichting is op maat van de fiets en dat blijkt uit de aanleg en het specifieke fietsstraat-profiel (monolithische verharding, twee gescheiden rijlopers op maat van het fietsverkeer). De aanleg waarborgt de continuïteit en herkenbaarheid als fietsstraat. Borden en markeringen ondersteunen dat en bevestigen het wettelijk karakter als fietsstraat. Een rijbaanbreedte van 450 à 480 cm is ideaal voor een fietsstraat met tweerichtingsverkeer.

Geen oplossing voor alle problemen!

Bij de keuze voor een fietsstraat of fietszone leeft vaak de hoop dat de maatregel ervoor zorgt dat het fietsklimaat verbetert. Aan de invoering van een fietsstraat of een fietszone is immers automatisch een snelheidsregime en een inhaalverbod gekoppeld.

De praktijk leert dat het instellen van een fietsstraat of fietszone niet volstaat om een door motorvoertuigen gedomineerde omgeving fietsvriendelijk te maken. Zeker als er maar weinig fietsers zijn en veel (doorgaande) motorvoertuigen. Het inhaalverbod wekt ergernis op of wordt niet gerespecteerd en voor een maximumsnelheid van 30 km/u is het niet nodig om een fietsstraat of fietszone in te stellen. Daarvoor bestaan andere middelen.

Als de randvoorwaarden voor een fietsstraat of fietszone niet goed zijn, dan is de kans op succes gering en het ontstaan van veel ergernis en handhaving bijna vanzelfsprekend. Fietsstraten en fietszones zijn pas succesvol als ze fietsvriendelijk zijn en logisch liggen binnen het fietsnetwerk.

PRO-Actief Oostende volgt hierin het advies van Fietsberaad Vlaanderen deze de criteria voor een succes voor fietsstraten of zones vastmaakt. Onze burgerpartij vraagt aan het stadbestuur een herziening en het aanstellen van een verkeersdeskundige aangezien geen enkel van de 3 criteria ’s  voor het inrichten van een fietsstraat of zone in aanmerking komen.

Ook moet de Fietsersbond Oostende in de herziening en planning betrokken worden. Wij willen niet wachten tot er in onze stad gewonden of doden vallen. Pro-actief besturen is de problemen voor zijn, en dit eisen wij van het stadsbestuur nu op.

Fietsstraten moeten veilig zijn ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page