Elke dag een beetje meer PRO-Actief

Elke dag een beetje meer PRO-Actief

Zorg dragen voor onze samenleving. Daar staan wij voor. Een rechtvaardige samenleving in balans, waarbij mensen uit frustratie niet gedreven hoeven te worden in een extreem links of rechts kamp. Wij streven voor een oprechte samenleving, naar eerlijke solidariteit, naar kansen, naar rechten maar ook naar plichten waarvan die laatste in een rechtvaardige samenleving een noodzaak is.

We leven in een tijd waarbij veel mensen het niet meer weten. Ze krijgen een hekel aan de politiek. Ze vinden het allemaal zakkenvullers, opportunisten, leugenaars, amateurs.  Er is door een groot deel van de bevolking geen vertrouwen meer in de politiek.  Dit hoeven wij niet eens te bewijzen, de dagelijkse berichtgeving toont dit in klank en beeld.

Pro-Actief denkt daarbij op lange termijn, denkt in de toekomst op wat komen kan en zal. Niet wachten tot problemen zich stellen maar zoals de naam het zegt pro-actief aan de slag gaan om problemen proberen te vermijden.

De kiezer is de volgende gemeenteraadsverkiezingen vrij. Hij/zij hoeft niet langer te gaan stemmen. Wij van Pro-Actief vragen toch uw stem tegen het huidge politieke etablisement die een pandoering verdiend van jewelste.

Pro Actief, de burgerpartij die wellicht tot een politieke partij zal uitgroeien maar die politiek terug naar de mensen zal brengen. Eerlijke politiek die voor de beste oplossing gaat tussen verschillende groepen en meningen in de samenleving. Terug naar echte democratie en transparant in z’n werking.

Pro-Actief, wij zijn er voor u.

You cannot copy content of this page