DUIDELIJKE TAAL ZAL HELPEN

DUIDELIJKE TAAL ZAL HELPEN

Na de lokale verkiezingen van 2018 kwamen Open VLD, N-VA, GROEN en CD&V naar buiten met de betekenis “vernieuwingscoalitie”. Op vandaag weten wij inmiddels dat het een coalitie blijkt van populisme, insinuaties, log en bedrog. Voor PRO-Actief Oostende is het meer als duidelijk! Deze coalitie mag niet langer het zeggenschap hebben over onze stad. Wij moeten met man en macht, deze FAKE-coalitie de deur van het stadhuis wijzen.

Met behulp van de Oostendenaars is dit zeker haalbaar. Ik begrijp dat het vertrouwen in de politiek beschadigd werd. Maar je moet dan ook durven kijken, naar wie ze beschadigd  heeft. Sedert 2018 heeft onze burgerpartij niet stilgestaan. Wij hebben bewezen, dat je vanbuiten de gemeenteraad heel wat kan verwezenlijken. Denk maar aan de Politie/Redders post op het strand. Of ook de brandveiligheid in de ondergrondse parking op de Albert I promenade. Als wij het mandaat krijgen van de Oostendenaars zullen wij nog luider en krachtiger op de tafel kloppen”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

Wij trekken voornamelijk de manier van werken in twijfel. In het stadhuis zwaaien ze graag met de vlag der democratie en burgerparticipatie. Maar hier moet je durven grondiger kijken. Verzoekschriften worden sedert augustus 2022 niet meer op de gemeenteraad geagendeerd. Het bestuur verwijst graag naar het O-punt van de stad Oostende. Maar dit is een volledig andere procedure. Voor het systeem van verzoekschriften bestaat een wettelijk kader, voor het O-punt niet. Al houden ze zich daar in het stadhuis niet aan. Dit komt voornamelijk omdat de ambtenaren voornamelijk voor een politieke kleur kiezen en niet voor de neutraliteit die voor een ambtenaar wettelijk verplicht is.

Ik wil mij de komende maanden focussen op een positief verhaal, al blijkt dit soms wel moeilijk. Er gaat hier in Oostende de verkeerde kant uit, en dan moet je het kind bij naam durven noemen. Denk maar aan de zone 30 km/uur voor heel Oostende. In het stadhuis kiest men voornamelijk voor de kleuren van het geld. Met bijna 250 miljoen schuldenlast kan ik dat wel begrijpen, maar dan moet je ook transparant communiceren. De zone 30 verdedigen met het argument van verkeersveiligheid, is maar een lege doos. Het is de Oostendenaars zand in de ogen strooien. Dit zien wij voornamelijk in de begroting van de stad Oostende. Waar gasboetes vorig jaar nog met 2 miljoen geraamd werden zijn dat in 2023 reeds 6 miljoen”. Aldus: Wyffels René

Met onze burgerpartij gaan wij een volledig andere weg op. Het zal voortaan mogelijk zijn, om tijdens een volledige legislatuur inspraak te doen. Dit zullen wij voornamelijk digitaal regelen, zodat wij perfect weten wat de Oostendenaars willen. Wij keren terug naar het systeem waar volksvertegenwoordigers voor het volk werken en niet omgekeerd.  Wat ons betreft zal project gebonden besturen de toekomst zijn.

U vraagt mij of ik kandidaat burgemeester ben. Nu in de theorie is dat wel zo, maar in de praktijk is het niet mijn prioriteit. Ik heb de burgerpartij opgebouwd en zou dit heel graag willen voortzetten. Ik ben rechtlijnig, waardoor het een verplichting is dat ik als lijstrekker ook mijn mandaat moet opnemen. Als ik die van de Oostendenaars krijg. Ik zal mij dus niet kandidaat stellen, om na de verkiezingen mijn mandaat te weigeren. Dit zou maar bedrog aan de kiezers zijn, en daar doe ik niet aan mee”.

Wij geloven met onze burgerpartij voornamelijk in de kracht van het volk. Als de Oostendenaars mondig genoeg zijn om alle 6-jaar te gaan stemmen, kunnen zij ook 6-jaar mee besturen. Op vandaag is dit voor de Oostedenaars niet mogelijk. De vernieuwingscoalitie zwaait graag met de democratische vlag en of met burgerparticipatie. Maar dit is in de realiteit maar holle woorden. Er is maar een mogelijkheid om weer terug te keren naar een echte democratie. Met name de directe democratie.

Het klopt wel dat ik mij focus op John Crombez als nieuwe burgemeester van Oostende. Voornamelijk om dat hij ook rechtlijnig is. Hij is zonder enige twijfel een man van het volk, en dus niet opgegroeid met een gouden lepel. Sedert 2018 konden wij al zeer goed samenwerken, en dat bleef ook niet verborgen in het stadhuis. Er zijn nog geen afspraken gemaakt, maar wij zijn het op vele vlakken wel eens. Dit is een goede basis voor een samenwerking”. Aldus: Wyffels Rene

De burgemeester Bart Tommelein is nu reed opzoek naar een meerderheid om zijn machtsgedrevenheid verder te kunnen zetten. Dit zien wij heel duidelijk omdat hij zijn eigen partij de rug toekeert. De partij die hem groot gemaakt heeft, heeft wel zijn vertrouwen verloren. Dus maar snel een kartel samen timmeren om toch maar aan de macht te kunnen blijven. Dit heeft voor ons met democratie niets meer te maken.

You cannot copy content of this page