Drugshandel aan schoolpoort

Drugshandel aan schoolpoort

Alternatieve aanpak voor de drugsproblematiek is de basis om onze kinderen en jongeren aan de schoolpoorten te beschermen. Al maar vaker krijgen wij meldingen van bezorgde ouders, dat de drugshandel reeds plaatvind aan de schoolpoorten in onze stad. Dit is voor onze burgerpartij een zorgwekkende evaluatie. Oostende kent reeds tientallen jaren een stijgende drugsproblematiek, waarbij er met enige verontwaardiging nooit een masterplan werd opgemaakt.

PRO-Actief Oostende is van overtuiging, dat wij ongeacht een meest liberale instelling omtrent softdrugs onze kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien zonder te worden geconfronteerd met deze middelen. Een creatieve aanpak kan voor onze stad een mogelijke oplossing zijn.

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Het model richt zich op het implementeren van lokale interventies die bekende risicofactoren voor middelengebruik verminderen en beschermende factoren bij ouders, op scholen en in gemeenschappen versterken. Sinds de introductie van deze werkwijze, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald naar het minste gebruik in Europa. (Wetenschappelijke studie)

De gemeente Blankenberge implanteerde het  IJslandse preventiemodel sedert 2020. “Het is nog te vroeg om over een succes te kunnen spreken, gezien het een project is van lage duur. Het project heeft een periode van 10-jaar, en wij zijn nu in de helft”. Aldus: korpschef Hans Quaghebeur van de politiezone Blankenberge.

PRO-Actief Oostende is van overtuiging, dat wij moeten durven creatiever zijn bij de aanpak van problematieken. Alcohol, tabak en drugsgebruik bij jongeren moet voor ons prioriteit krijgen. Het kan geenszins onze intentie zijn de ogen te sluiten voor deze evaluatie. Hiermee zouden wij de problemen van morgen creëren. Wij vragen bewust, dat de scholen in onze stad overschakelen naar alertheid. Maar ook onze lokale politie moeten de vork bij de steel grijpen.

Ouders die reed geconfronteerd werden met deze problematiek kunnen terecht bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Oostende. Maar ook de scholen in onze stad kunnen het CGG raadplegen om bijstand te vragen voor een mogelijke preventieve aanpak.

PRO-Actief Oostende heeft hieromtrent een verzoekschrift gericht aan de gemeenteraad van Oostende. Wij willen voornamelijk het stadsbestuur warm maken voor het  IJslandse preventiemodel dat reeds een succes boekte. Scholen en speelpleinen moeten voor ons een alcohol, tabak en drugsvrije zone worden.

 

IJslandse preventiemodel voor Oostende ?

Laden ... Laden ...

 

HOME

You cannot copy content of this page