De flierefluiters van een sinterklaas-beleid.

De flierefluiters van een sinterklaas-beleid.

Teveel mensen laten zich nog steeds vangen door een enorm populistisch politieke beleid van de flierefluiters die zich voordoen als sinterklaas zonder zwarte piet. Paraderen voor de lenzen van journalisten die voor de makkelijkste berichtgeving kiezen en vergeten de correcte informatie te achterhalen. Het levert populariteit. Maar de boodschap van een inhoudelijk traject gaat hierbij verloren.

Tal van politieke strekkingen verwijzen steeds naar de particratie die oorzaak zou zijn voor de ontevredenheid van de burgers. Echter blijkt dat dit een ander “het gelag doet betalen”. De particratie is bij grondige analyse niet het probleem, wel de politici die zonder enige schuw deze misbruiken voor machtsbehoud.

De particratie is de identiteit van een politiek strekking gegoten in een partijstructuur. Bij een redelijke gebruik van deze particratie door middels van een partijbestuur, weet de burger uiteindelijk waarvoor de partij staat. Particratie misbruiken moet dus aan de ketting worden gelegd.

Burgerinspraak wordt door de traditionele partijen als de nieuwe weg uit de problemen beschreven, maar ik dit is maar een halve waarheid. Burgerparticipatie is dan ook een middel om de mondige burgers te willen betrekken bij het besturen. Hier kan een burgerpartij die deze vorm van  besturen in het hart draagt de enige weg zijn. Tal van partijen zwaaien graag met de vlag voor burgerparticipatie te willen zijn, echter vinden wij deze participatie nooit binnen hun eigen partijstructuren. PRO-Actief neemt hierin een voorbeeldrol in.

Ieder project zal onderworpen worden aan burgerinspraak. Niet de partij zal de richting bepalen, maar de burgers. Het is de nieuwe vorm van besturen en zelf democratie 2.0. Het is een vooruitgang naar een meebesturen of bestemmingsrecht voor de burgers, deze verankert zijn  binnen de partijstructuren. Het is ondemocratisch te willen geloven, dat de politieke verkozen meerderheid menens 6-jaar het mandaat te hebben gekregen te mogen doen wat ze willen. Een democratie 2.0 wil heer meer rekening houden met de wensen van het volk. De vernieuwing binnen deze basis regels moet ervoor zorgen, dat een verkozen meerderheid steeds opnieuw moet polsen bij de burgers of zij ook bij de bevolking een meerderheid heeft.

Het streven naar een vooral eerlijke evenwichtigheid, moet de basis zijn voor een bestuur. Het moet ervoor zorgen, dat het vertrouwen in de politiek kan groeien. Het zal voor meer tevredenheid zorgen waar mensen dichter bijeen groeien, en waar jaloersheid doorbroken kan worden. Wij mogen ons niet laten verleiden om ons te willen focussen op doelgroepen binnen onze maatschappij. Het verhaal van rechtvaardigheid, is altijd ook een verhaal van RECHTEN &  PLICHTEN die geen onderscheid maakt tussen de mensen. 

Als voorzitter van PRO-Actief ben ik dus gebonden aan de vernieuwde basis regels voor democratie. Kerntaak zal controle zijn op het respecteren van deze basisregels en niet meer het bepalen van een politieke richting. Binnen deze burgerpartij zullen alle stemmingen voortaan geheim gebeuren, zodat ieder zijn vrij ruimte krijgt naar eer en geweten te kunnen beslissen. Het spreekt vanzelf, dat de mandatarissen binnen onze partijstructuren in eerste plaats aan hun kiezers verplicht zijn. Zij staan dus garant om de voeling met de burgers te willen behouden.

Het verschil maken, is geen slogan maar een waarheid. Dit zien wij bij de manier van werken. Waar de traditionele partijen stemmen willen ronselen met milieuvriendelijkheid maken zij nog steeds partijreclame met kleurrijke flyers. Wij vinden deze partijreclame met regelmaat in onze brievenbussen. De excuses voor deze vorm van reclame horen wij met regelmaat terugkeren. Ook bij het gebruik van gerecycleerd papier moesten bomen sneuvelen.

Onze burgerpartij wil deze onnodig vorm van publiciteit doorbreken. Wij zullen ons meer focussen op een digitale vorm voor partijreclame. Radio en TV moet zo dus ook open gesteld worden voor politieke publiciteit. Dit komt de geest van milieuvriendelijkheid alvast dichter bij. PRO-Actief staat immers voor “vooruitziend, anticiperend op verwachte ontwikkelingen’. Een PRO-actief beleid wil de problemen vóór zijn. Deze verantwoordelijkheid zullen wij zonder schuw op ons nemen.

Kan U zich in onze visie terugvinden?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

HOME

LIKE & Share

You cannot copy content of this page