Criminaliteitscijfers

Criminaliteitscijfers

Op de gemeenteraad van december 2022 interpelleerde raadslid Redy De Mey (Vlaams Belang) over de drugshandel in het Leopold Park te Oostende. Heel wat Oostendenaars worden geconfronteerd met deze drugs “hotspot” in onze stad. “Het is bijna onmogelijk door het park te wandelen zonder door een wolk van drugs te stappen”. De korpschef van de Lokale Politie Oostende zwaaide op de gemeenteraad met de criminaliteitscijfers, waarbij hij aangaf dat het probleem gekend is.

Onder meer verklaarde de korpschef Philip Caestecker dat er voor het jaar 2022 reeds 231 interventies in het Leopoldpark plaats vonden. Dit zijn aldus liefst 0,63 % interventies per dag bij 365 dagen in een jaar. Opvallend dat van de 231 interventies in het Leopoldpark 99 processen verbaal werden opgemaakt, waarvan 22 voor drugsfeiten. 13 PV’s voor verkoop van drugs, 23 arrestaties waarvan er 19 personen werden aangehouden.

PRO-Actief Oostende is onder de indruk, vooral omdat wij moesten constateren dat de raadsleden blijkbaar moeilijkheden hebben bij het rekenen. “De woorden van de korpschef waren nog niet afgekoeld, en het viel op dat bij 231 interventies in het Leopoldpark en wij 365 dagen in een jaar tellen, dat net een ½ interventie per dag telt”. Het is aldus niet altijd aangewezen om met de cijfers te willen zwaaien.

De officiële cijfers onthullen echter veel meer, met name de prioriteit van de Lokale Politie Oostende omtrent de drugproblematiek in onze stad .

Op de officiële criminaliteitscijfers zien wij aldus een achteruitgang met liefst 78.21 % tegenover het jaar 2019 op vlak van drugsfeiten. Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Oostende  vermeld in zijn jaarverslag dat er in 2021 liefst 620 mensen begeleid werden. Voor het jaar 2022 beleef het aantal begeleidingen redelijk stabiel. Te kunnen stellen, dat de drugproblematiek in onze stad zijnde verminderd houdt geen steek.

Korpschef Philip Caestecker verwijst met betrekking tot de drugproblematiek graag naar andere centrumsteden. Wij gingen aldus opzoek naar de vergelijkbare cijfers:

De cijfers onthullen aldus duidelijk, dat de drugsproblematiek in Oostende geenszins prioriteit krijgt. De andere centrumsteden waar de korpschef Philip Caestecker van Oostende naartoe verwijst doen het veel beter. Volgens onze burgerpartij is dit onaanvaardbaar, waarbij wij dus in Oostende moeten vrezen in een situatie als Antwerpen terecht zullen komen. Om in de toekomst te vermeiden, dat de burgemeester bij de minister van Binnenlandse zaken moet gaan vragen om het Belgisch Leger te moeten inschakelen zoals dit de burgemeester Bart De Wever (N-VA) van Antwerpen moest doen te bersrijding van de drugscriminaliteit.

PRO-Actief Oostende is meest bezorgd over de evaluatie in Oostende. Wij constateren aldus, dat raadslid Redy De Mey (Vlaams Belang) de drugproblematiek in het Leopoldpark in Oostende correct hebben waargenomen. Het is een alarmsignaal, die ons moet wakker schudden. Met maar liefst 0,63 % interventies in het Leopoldpark in Oostende krijgen wij de “drug-hotspot” alvast NIET onder controle. Met maar liefst een ½ interventie per dag geven wij de drugshandel vrij spel.

Ook wat het aantal PV’s zien wij in vergelijking met 2021 een daling van liefst 54.59 % waardoor visueel een gevoel van veiligheid zou kunnen ontstaan. Echter spreekt het onveiligheidgevoel van de Oostendenaars de officiële cijfers tegen. Hiervoor vermoeden wij een verschuiving van de prioriteiten waardoor onze stad zeker niet veiliger kan worden.

Onze burgerpartij is dan ook vragende partij om de zelfde inzet te willen vertonen bij de drugsproblematiek als bij de inbreuken op de 30 km/u en aldus het melken van de automobilisten. “Ik ben bezorgd over de prioriteiten catalogus van onze kuststad. Het melken van de automobilisten krijgt duidelijk voorrang op de criminaliteit. Dit is zorgwekkend, want de kinderen van vandaag zullen de jongeren van morgen zijn. Zij zullen ongetwijfeld in aanraking komen met drugs, als wij NU niet drastisch ingrijpen”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

 

Drugproblematiek moet prioriteit krijgen ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page