Creativiteit moet Oostende veiliger maken !

Creativiteit moet Oostende veiliger maken !

Na aanleiding van de zeven inbraken in de wijk Stene laatsleden, willen wij onze bezorgdheid kenbaar maken. Als onafhankelijke burgerpartij staan wij in voor een krachtige stem vanuit de bevolking. In deze context, willen wij met nadruk aandringen dat de politiepatrouille voor de buitenwijken meer aandacht krijgen. Dit wil concreet zeggen, dat wij formeel vragende partij zijn om de frequentie voor politiepatrouille in de buitenwijken te willen verhogen.

Na de herstructurering van de wijkpolitie 2.0 stelden wij reeds met enige bezorgdheid vast dat de zichtbaarheid van de wijkagenten zijnde verminderd. Hiervoor haalde de korpschef reeds in de gemeenteraad aan, dat het personeelstekort oorzaak was van deze ontkoppeling. Uiteraard zien wij hierin een groot probleem. Administratieve kerntaken van de politie Oostende zijn belangrijk, echter mag de veiligheid van onze inwoners niet ten koste gaan van het personeelstekort.

Het politiekorps Oostende deed reeds inspanningen om het personeelstekort te kunnen wegwerken. Wij juichen deze inspanningen toe. En toch vragen wij, de buitenwijken van onze stad NIET te willen vergeten. Ook zij, en vooral zij hebben recht op een veilige omgeving.

In dit kader willen wij dan ook de korpsleiding van de lokale politie Oostende aanmoedigen om samen met de stad naar mogelijke oplossingen te gaan zoeken. Het tekort aan personeel, kan niet binnen de drie maanden worden weggewerkt. Echter moeten wij creatiever worden in de zoektocht naar mogelijke oplossingen die de veiligheid van onze inwoners ter goede komt.

Voor de wintermaanden vragen wij te willen overwegen de geplande politiepatrouille bestaande uit twee politieambtenaren te willen splitsen. Dit wil aldus zeggen, dat wij op ieder politiepatrouille maar één politieambtenaar willen voorzien. Op deze manier verhogen wij de zichtbaarheid van de lokale politie met liefst 50% zonder ook maar één bijkomende ambtenaar. Het voorstel kadert dan ook bij het voorbeeld in de VS. De veiligheid voor het politiepersoneel heeft minimaal inpakt. Gelet op het feit, dat de politiepatrouilles via radio met elkaar verbonden zijn. En aldus de dispatching van de politie allertijden ervoor kan kiezen meerdere voertuigen bij een interventie te kunnen betrekken.

Ons voorstel kan aldus gekaderd worden in een proefproject deze kan aantonen, al dan niet het inpakt heeft op de veiligheid en ook zichtbaarheid van de lokale politie Oostende. Wij kijken alvast uit naar het antwoord van de korpschef.

Creativiteit moet Oostende veiliger maken ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page