Burgerparticipatie naar Guittinne

Burgerparticipatie naar Guittinne

Verzoekschriften van Oostendenaars NIET meer op de gemeenteraad.

Sedert de Lokale verkiezingen 2018 maakte PRO-Actief Oostende gebruik van artikel 28 van de Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 40  6de lid van het Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad om verzoekschriften te agenderen op de gemeenteraad.

Onze burgerpartij richtte in zijn totaliteit zowat 70 verzoekschriften aan de gemeenteraad, en maakte gebruik hiervan om tal aan voorstellen en projecten in te dienen. Verschillende van deze voorstellen, heeft het stadsbestuur reeds uitgevoerd. Maar daar komt nu een EINDE aan.

Laatste VERZOEKSCHRIFT werd geagendeerd op de gemeenteraad van 29 augustus 2022 zie PUNT 29 – 2022_GR_00241 – Verzoekschrift omtrent het zwem zones. Sedert de opstart van het O-punt, is dit stadsbestuur van overtuiging. dat alle suggesties, klachten moeten ingediend worden via het O-Punt.

Laat ons toe duidelijk te zijn. Het O-punt van de stad Oostende is een goede zaak. Maar is niet het zelfde als een verzoekschrift. Dit zijn twee volledig verschillende procedures. Omdat een verzoekschrift door artikel 28 van de Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 40  6de lid van het Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad beschermd is, is het veel transparanter dan het O-punt van de stad Oostende.

“Ik kan er perfect mee leven, dat de Oostendenaars het O-punt moeten gebruiken, maar ik vraag gelijktijdig om respect voor onze democratische spelregels. Het zijn de raadleden die beroofd worden van hun democratische rechten op een verzoekschrift tussen te komen en zelfs de stemming te kunnen vragen. Het O-punt omzeild deze meest fundamentele rechten. Daar heb ik het als democraat en voorstander van de burgerparticipatie bijzonder moeilijk mee”.  Aldus: partijvoorzitter Wyffels René

PRO-Actief Oostende is verontwaardigd dat dit stadsbestuur die steeds met de democratische vlag zwaait, de democratie in Oostende de nek om draait. Dezelfde partijen N-VA, Open VLD, GROEN en CD&V die een meerderheid vormen in Oostende willen blijkbaar geen inspraak van de Oostendenaars. Indrukwekkend, dat dezelfde partijen die Vlaams Belang sedert jaren van anti democratie beschuldigen, nu plots zelf de antidemocraten worden.

Wij zullen ongetwijfeld ook verder verzoekschriften indienen, ook al worden deze niet meer geagendeerd op de gemeenteraad. Al is het maar, om de ambtenaren die blijkbaar plots politiek gestuurd zijn en hun neutraliteit schenden aan het werken te zetten. Voor ieder  verzoekschrift dat niet geagendeerde wordt op de Gemeenteraad zullen wij tevens klacht indienen bij het Agentschap  Binnenlands Bestuur”. Aldus: Wyffels René


Verzoekschriften naar de Gemeenteraad ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page