Bezwaar tegen zalmkwekerij in Oostende

Bezwaar tegen zalmkwekerij in Oostende

Onze burgerpartij zal samen met GAIA de krachten bundelen en verzet aantekenen tegen de bouw van Europa’s grootste zalmkwekerij in Oostende. Voor ons zijn het fundamentele beslissingen. Willen wij een dierenvriendelijke stad zijn, of gaat de economische meerwaarde ten laste van de dieren.

Wie we zijn – Columbi Salmon

Indien wij geen verzet aanteken zullen miljoenen vissen zullen op elkaar geperst zitten. De productie in de Oostendse achterhaven moet jaarlijks 15.000 à 20.000 ton vis opleveren aldus ColumbiSalmon. 12.000 ton zalm is gelijk aan 2,5 miljoen vissen die op land worden gehouden. “Dergelijk groot project heeft te kampen met de klassieke problemen. Er worden heel wat vissen op een heel kleine oppervlakte bij elkaar gestoken. Er zijn geen wettelijke normen, maar dat neemt niet weg dat er welzijnsstandaarden zijn vastgelegd door wetenschappers. Zij stellen als norm dat er per zalm een ruimte moet zijn van twee badkuipen. Dat ligt mijlenver van wat ze hier willen doen met 12 tot 18 zalmen per kubieke meter op elkaar geperst”, aldus Vandenbosch van GAIA

“Met het verzet willen wij het stadsbestuur sensibiliseren de bouwvergunning te herzien. Een zalm-kwekerij van deze grote moet hand in hand gaan met dierenwelzijn. Dit is perfect mogelijk, door de visser meer ruimte te willen geven bij hun ontwikkeling. PRO-Actief Oostende is een onafhankelijke burgerpartij die dierenwelzijn in het hart draagt”. Aldus: Partijvoorzitter Wyffels René

Wij zijn nu nog in een fase, waar het stadsbestuur invloed kan nemen op de bouwvergunning en de aanvrager  ColumbiSalmon kan sensibiliseren meer ruimte vrij te maken voor de vissen voor hun ontwikkeling. Het berdrijf mede op de website een totale investering bedraagt € 150 miljoen euro en zal resulteren in 80 – 100 directe jobs. Dit is goed voor Oostende, maar mag niet ten laste gaan van het dierenwelzijn.

 

Wij vragen het aan de Oostendenaars: 

Een zalm-kwekerij in Oostende moet hand in hand gaan met dierenwelzijn ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page