VERZOEKSCHRIFTEN ANTWOORD
Oostende Huwelijk-Strand
Afvalstraat Vogelwijk BU-005-03-2021
Afvalstraat Vogelwijk
Schriftelijke vraag 21-06-2021 Dierenwelzijn
Inbreuk op de deontologische code voor lokale mandatarissen
De bouw van dergelijke grote loods OPSCHORTING 22-06-2021
verzoekschrift 21-06-2021 dierenwelzijn
0306-2021-SafeBeach
0306-2021-step
0306-2021-VerkVeilg StormVstr.
0306-2021-AsielBKVK.
VERZOEKSSCHRIFT 0506-2021-WatrOverl.
Vrg79 2021_CBS_03264 09072021
11-07-2021 VzschrKiost
11-07-2021 StrMust
13-07-2021 Alb1Prom
14-07-2021 BurgParVerz
14-07-2021 AgdGR
26-07-2021 HondenLWeide
18-07-2021 LeoPoVand
31-07-2021 PerMetHandicap
BoekhStaOost
01-08-2021 CoronaOverlOoste
04-08-2021 BestOpslui
13-08-2021 GevaZee
KLACHT inbruik Gemeenteraad 28sep2021
12-10-2021 VraEnsor
BRIEFKOP – 7-12-2021- bioafval (gft)
03-11-2021-AsielOoste
03-11-2021-DefuHenSerr
22-12-2021- Noodstroomaggregaat
20-12-2021- LoopweideNieuweStad
26-12-2021- KerstMarktWIP
28-12-2021 OndergrParking
02-01-2021 VerbodVuurwerk
30-12-2021 Lokaal toewijzingsreglement
28-12-2021 OndergrParking DEEL 2
02-02-2022-GAIA
06-02-2022-#HELPoekraïne
15-03-2022-WIJKagent 2-0
13-03-2022-Subsidies
VERZOEKSSCHRIFT 11-07-2021 InfDosStr
09-04-2022-SpeelPlwer