Oostendenaars worden architect van de stad !

Hoe gaat dit is de realiteit?

Wij kiezen bewust niet voor een beperkte aantal van projecten. Voornamelijk omdat onze Stad aan Zee continue in beweging is. Wij willen inspelen op de actualiteit, en samen met de Oostendenaars naar oplossingen zoeken.  Onze burgerpartij zet aldus volop in de kracht van de collectiviteit waar iedere Oostendenaars gehoor krijgt. Deze meest belangrijke burgerparticipatie beperken wij niet op een verkiezingscampagne, maar laat de Oostendenaars toe om tijdens een volledige legislatuur inspraak te krijgen.