Alcoholverbod op speelpleinen

Alcoholverbod op speelpleinen

20 Augustus 2020 richten PRP-Actief Oostende een verzoekschrift aan de gemeenteraad voor een algemeen alcoholverbod in te voeren op openbare speelpleinen van de stad Oostende.

Nu het kernkabinet van de federale regering zich vandaag heeft gebogen over het federale standpunt in het kader van het anti-tabaksplan: concreet wil de regering het rookverbod dat nu al bestaat in publieke gebouwen vanaf 2025 uitbreiden naar openbare plaatsen in de buitenlucht waar veel kinderen aanwezig zijn, zoals dierentuinen, pretparken, kinderboerderijen en speeltuinen moeten wij verder nadenken.

Het gaat immers om de bescherming van onze kinderen. Dan moeten wij de rode lijn durven doortrekken. Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol., onder andere bier, wijn,… Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-achttienjarigen.

Er is geen enkel logische verklaring, waarom wij alcohol toegankelijke maken vanaf een bepaalde leeftijd om onze kinderen te beschermen.  Maar alcoholgebruik wel op plaatsen toelaten die specifiek voor onze kinderen werden gecreëerd. Daarom willen wij terugvallen op ons voorstel van 20 augustus 2020 waar wij een algemeen alcoholverbod  op openbare speelpleinen van de stad Oostende willen invoeren.

Wij willen helemaal geen “verbod partij” zijn, maar willen uiteraard de afweging maken wat voor het welzijn van onze kinderen meest belangrijk is. Onze kinderen vormen de toekomst van morgen, en dan moeten wij alles op alles zetten deze best mogelijke kansen te geven. Er zijn genoeg andere plaatsen waar je een pintje kan drinken, dat moet echt niet op speelpleinen”. Aldus: Wyffels René (partijvoorzitter).

Onze burgerpartij hoopt erop, dat dit stadsbestuur eindelijk de rode draad wil oppikken. Hieromtrent zullen wij nogmaals een verzoekschrift richten aan de gemeenteraad.  Wij voldoen daarmee aan tal van ouders waarvan hun kinderen gebruikmaken van onze speelpleinen.

 

Alcoholverbod op speelpleinen ?

Laden ... Laden ...

 

HOME

You cannot copy content of this page