30 km/u vervuilender dan tegen 50 km/u

30 km/u vervuilender dan tegen 50 km/u

PRO-Actief Oostende zet 30 km/u voor geheel Oostende op verkiezingsprogramma. Voor onze burgerpartij is het niet alleen een kwestie van verkeersveiligheid maar ook van sociaal economische belangen waar het milieu en klimaat zijn bestaansrechten heeft. “Je kan als stadsbestuur onmogelijk met de vlag zwaaien klimaat en milieuvriendelijk te willen zijn, en gelijktijdig de nieuwe studie die aantoont dat 30 km/u vervuilender is”.

Onze burgerpartij wil hierover dan ook een beslissing van de Oostendenaars. Zij zijn immers mondig genoeg om de pro & contra’s met elkaar te kunnen afwegen. Het verkeer en de automobilisten gijzelen, staat alvast niet in ons programma. Daarom moet dit gevoelig thema terug op de agenda.

Een nieuwe studie onthult dat rijden tegen 30 km/u vervuilender is dan tegen 50 km/u !

Een auto vervuilt aanzienlijk meer bij 30 km/u dan bij 50 km/u in de stad: dat blijkt uit een nieuwe studie die dit keer is uitgevoerd door CEREMA, een zeer gereputeerd Frans studiecentrum. En de cijfers zijn confronterend.

Al enkele jaren is in het centrum van Oostende de snelheid voor motorvoertuigen beperkt tot 30 km/u. Deze regel is onlangs uitgebreid tot de gehele stad, met enkele uitzonderingen voor de gewestwegen. Deze wens om de snelheid te verminderen is ingegeven door de noodzaak om het aantal ongevallen en de ernst ervan te verminderen. Dat is lovenswaardig, omdat zo ook meteen de vervuiling afneemt.  Want in de hoofden van het stadsbestuur betekent een lagere snelheid, ook een lager brandstofverbruik en dus minder luchtvervuiling, wat de volksgezondheid ten goede komt.

Alleen wordt dit laatste argument nu van tafel geveegd door steeds meer studies die in feite het tegenovergestelde aantonen. Het recentste onderzoek werd uitgevoerd door de zeer gereputeerde instantie CEREMA (Centre français d’étude et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement of het Franse Centrum voor Studies en Expertise op het gebied van risico’s, milieu, mobiliteit en planning). En de nieuwe cijfers van dit orgaan zijn bijzonder interessant.

30 km/u verkeersveiliger ? 

Dat een lagere snelheid in het verkeer automatisch veiliger is wordt door ons betwist. Wij ontkennen helemaal niet, dat je met een lage snelheid uw voertuig sneller tot stilstand brengt. Echter is het argument, dat bij een lage snelheid de verwondingen minder ernstiger zijn een NON-argument. Voornamelijk omdat het teveel aspecten hierbij een te grote rol spelen.

Het valt ons op, dat de beslissing 30 km/u door het stadsbestuur worden misbruikt om de Stad-kas te vullen. Eerst komt de beslissing dat verkeersboetes worden geint door de stad, en niet meer door de hogere overheid. Daarop volgend wordt 30 km/u uitgebreid om het gehele stadsgebied, om dan over te gaan tot een FLITS-marathon. Beperken in snelheid is een te ingrijpende maatregel, als dat wij daar zomaar kunnen overgaan. Deze mag uitsluitend plaatvinden op gevoelige plaatsen zoals scholen en rondom speelpleinen of woonwijken. Gezinds als inkomstenbron voor een gefaalde stadsbegroting misbruikt worden.

30 km/u voor geheel stadsgebied afschaffen ?

Laden ... Laden ...

HOME

You cannot copy content of this page